Individuálny Projekt : Realizácia vlastnej predstavy !

Individuálny Projekt : Realizácia vlastnej predstavy !

V stavebnej praxi možno rozdeliť projektové dokumentácie podľa spôsobu vypracovania na katalógové a individuálne projekty. Nakoľko katalógové projekty rodinných domov nemusia vyhovovať Vaším predstavám a umiestneniu stavby na Vašom pozemku, do úvahy pripadá vypracovanie individuálneho projektu.

 

Výhody :

  • Individuálny prístup
  • Realizácia vlastnej predstavy o bývaní
  • Vysoká úspora finančných prostriedkov pri realizácií stavby
  • Zohľadnenie vplyvu prostredia
  • Exkluzivita

 

Každý individuálny projekt pozostáva z niekoľkých fáz :

  1. Architektonická štúdia – v tejto fáze sa jedná o hmotové a dispozičné riešenie objektu, zisťovanie základných požiadaviek klienta, analýzu lokality a možností pozemku investora.
  2. Projekt pre územne rozhodnutie – stavba má presne definované parametre (maximálna výška objektu, odstupy oh hranice pozemku, predbežný návrh statiky…)
  3. Projekt na stavebné povolenie – projekt je vypracovaný do takej miery, že je  možná realizácia stavby na jeho základe. Projekt je spracovaný v mierke 1:100
  4. Realizačný projekt – je finálnou fázou v ktorej je objekt spracovaný v mierke 1:50 (vybrané detaily 1:20). Plán obsahuje podrobnú technickú správu a položkovito spracovaný rozpočet na celú stavbu.

 

Individuálny projekt je odporúčaný pre ľudí s presnou predstavou o budúcom bývaní. Zosúladenie predstáv s požiadavkami stavebného úradu má za úlohu projektant. Nakoľko architekti alebo projektanti okrem vypracovanej dokumentácie poskytujú aj poradenské služby, individuálny projekt Vám  ušetri peniaze pri samotnej realizácií stavby.

Bez komentárov.

Napíšte nám komentár

Musíte byť Prihlásený pre napísanie komentára.