Projekt obnovy rekonštrukcie obchodného centra v Martine

Chcem návrh od ARCHITEKTON architektov  >>

Pri obnove obchodného domu bola použitá kombinácia štrukturovanej a predsadenej fasády najmä pre jej vysokú pevnosť, nízku hmotnosť,  technickú dokonalosť a vysoko estetický vzhľad.  Prevažnú časť plášťa tvoria sklené tabule bez viditeľných hliníkových prvkov tzv. štrukturálna fasáda. Zvyšná plocha fasády je pokrytá prevetrávanou fasádou ktorá bola pokrytá keramickými tabuľami v dvoch farebných odtieňoch. Zadná časť stavby ktorá nie je tak exponovaná bola  pokrytá kontaktným zatepľovacím systémom.